Chemická úprava bazénových vôd

Popri mechanickej úprave bazénových vôd nesmieme zabudnúť na kvalitné chemické prípravky, ktoré nám zabezpečujú zdravotnú nezávadnosť bazénovej vody. Doporučujeme použiť len prípravky, pri ktorých nehrozí výskyt toxických zlúčenín vo vode. Kombináciou chemických výrobkov od rôznych producentov podstupujeme riziko výskytu toxických zlúčenín vo vode. Najmä musíme dbať na účel aplikácie daného výrobku, musíme rozlišovať medzi prípravkami na báze chlóru, bezchlórovými (aktívny kyslík) a chemickými výrobkami pre úpravu bazénovej vody na báze brómu. Chemické prípravky môžeme aplikovať buď do jednoduchých mechanických dávkovacích zariadení, alebo do tzv. poloautomatických mechanických dávkovacích zariadení pre nepretržité dávkovanie dezinfektantu. Pri požiadavke na vyššiu kvalitu dávkovania chemických prípravkov sa do filtračných systémov aplikujú automatické dávkovacie zariadenia s permanentnou analýzou a vyhodnocovaním kvality bazénovej vody. Zariadenie automaticky upravuje kvalitu bazénovej vody pridaním potrebného množstva chemického prípravku na základe nameraných hodnôt.

Chemická úprava bazénových vôd sa neobmedzuje len na klasickú chlórovú úpravu, ale dnes už máme aj širokú škálu iných chemických prípravkov, ktoré si zákazník môže zvoliť. Aktívny kyslík, generátor ozónu, či bróm sú už na našom trhu bežne dostupnými a používanými prípravkami. Zariadenia pre generovanie chlóru z morskej soli sa v poslednej dobe takisto stále častejšie aplikujú. Nesmieme zabudnúť ani na zariadenia, ktoré zvyšujú komfort pri úprave vôd a tým sú UV žiariče a ionizátory.

Návod na chemickú úpravu bazénovej vody

Kolorimetrický tester

Každá voda je živá, dochádza v nej k rôznym biologickým a chemickým procesom., Aby sme ju mohli užívať bez nebezpečenstva z rôznych infekcií a chorôb, musíme sa o ňu náležite starať. Hygienickú nezávadnosť vody zabezpečíme pridávaním dezinfekčných prostriedkov. V súčasnosti si zákazník môže vybrať medzi širokou škálou výrobkov ako napr. chlórom, aktívnym kyslíkom, brómom, alebo ozonizáciou. Kyslosť vody (pH) nastavujeme pridávaním kyselín alebo bikarbonátov podľa toho, na ktorú stranu sa nám rovnováha pH odklonila. K tomu, aby sme mohli čo najpresnejšie určiť stav vody, slúžia rôzne testovacie súpravy pre analýzu vody. Jedným z možností je kolorimetrický tester.

Kolorimetrický tester slúži na optickú kontrolu obsahu voľného chlóru /tabl. DPD/ a na kontrolu stavu pH /tabl. Phenol red/.

Test vody pomocou kolorimetrického testera vykonáte nasledovne:

  • 1. Otvorte veko testera a ponorte tester do hĺbky cca. 30 cm. Naplnte komôrky vodou tak, aby hladina vody siahala po rysku, ktorá je vyznačená na komôrke.
  • 2. Do komôrky označenej „CL-DPD“ vhoďte tabletku DPD (biela tabl.). Do komôrky označenej „PH-Phenol red“ vhoďte tabletku Phenol red (oranžová tabl.).
  • 3. Uzatvorte veko testera a potriasajte s ním, kým sa tabletky úplne nerozpustia.
  • 4. Tabletky po rozpustení sfarbia vodu. Farebný odtieň porovnajte s farebnou stupnicou, ktorú nájdete pri každej z komôrok.
  • 5. Po porovnaní farebných odtieňov odčítame hodnoty PH a voľného chlóru CL.

Ideálne hodnoty ukazateľov:

PH: 7,0 – 7,4
Voľný chlór: 0,3 – 0,6 mg/l

Úprava obsahu voľného chlóru:

Ak je hodnota voľného chlóru vyššia ako 1 mg/l, je treba vynechať dávkovanie chlórových tabliet aspoň na jeden týždeň, alebo do doby kým sa obsah voľ. chlóru nezníži na ideálnu hodnotu. Sú prípady, v ktorých musíme zámerne zvýšiť obsah voľ. chlóru, a to aj nad 1 mg/l. Pri prvom napustení bazéna, alebo pri výskytoch rias sa zvyšuje obsah chlóru šokovou úpravou pre rýchlu dezinfekciu vody aj samotného telesa bazéna. Pokiaľ došlo k výskytu rias, je to jasným signálom, že sa pri úprave vody niečo zanedbalo. Bazénové vody sa vo väčšine prípadov upravujú chlórovými tabletami. Vždy si pozorne prečítajte návod na obale, ktorý obsahuje informácie o týždennom dávkovaní. Nikdy nedávkujte tabletky bez predošlej kontroly akosti vody, aby ste zbytočne neptredávkovali obsah voľného chlóru v bazéne. Ak sa bazén predávkuje, odpustite z bazéna niekoľko kubíkov vody a nahraďte ju čerstvou vodou. Tým sa voda zriedi a zníži sa obsah voľného chlóru vo vode. Ďalšou, jednoduchšou možnosťou je nadávkovanie chemického prípravku pre zníženie obsahu voľ. chlóru vo vode. Opäť nezabudnite na presné dávkovanie prípravku podľa objemu bazénovej vody.

Úprava hodnoty pH:

pH vody sa udáva v stupňoch od 1 do 14. V rozmedzí od 1 do 6,8 je voda kyslá, pri pH od 6,8 do 14 hovoríme, že je voda zásaditá. Ideálnou hodnotou pre bazénovú vodu je pH v rozmedzí 7 – 7,4. pH je pomer medzi negatívne nabitými iónmi a pozitívne nabitými iónmi vo vode. Keď sú pozitívne nabité ióny v prevahe, voda je kyslá. O zásaditej vode hovoríme v prípade, že sú v prevahe negatívne nabité ióny.

Orientačné hodnoty pH niektorých látok:

  • Kyselina: pH 1.
  • Vínne produkty: pH 2.
  • Sýtené nápoje: pH 3 – 3,5.
  • Saponáty, šampóny, mydlá: pH 9 – 14.

Keď je pH bazénovej vody vysoké, je potrebné použiť prípravky pH- ako napríklad kyselina sírová a kyselina chlorovodíková. Najčastejšie používaným prvkom pre úpravu pH v privátnych bazénoch je bisulfát sodný a hydrogénsýran sodný v práškovom stave. V prípade nízkeho pH (v oblasti hôrnatých regiónov SR) treba jeho hodnotu zvyšovať prípravkom pH+ (bikarbonát sodný, tj. sóda bikarbóna).

Príklad výpočtu dávkovania bisulfátu sodného:

Ak je nameraná hodnota pH 7,8 a objem bazéna 40 m3, vypočítame potrebné množstvo bisulfátu sodného (ďalej len pH-) nasledovným spôsobom:
10 dkg PH- znižuje pH o 0,1 na 10 m3 vody. My potrebujeme znížiť pH o 0,6 na hodnotu 7,2. Pri 40 m3 znížime pH o 0,1 pridaním 40 dkg pH-. Zníženie pH o 0,6 teda dosiahneme pridaním 2,4 kg pH-.
Závislosť účinnosti dezinfekčného prípravku na rovnováhe pH je veľmi vysoká a často podceňovaná. Pri vysokom pH môže byť účinnosť voľného chlóru rádovo v jednotkách percent. Naproti tomu, pri správnom pH v rozmedzí 7 – 7,2 je účinnosť voľného chlóru až 90%. Keď sa nestaráme o vodu vhodným spôsobom, mnohokrát nás to výjde drahšie, ako keď sa o ňu staráme permanentne. Nehovoriac o zdravotných rizikách, ktoré podstupujete Vy aj vaša rodina.

Máte záujem o viac informácií? Kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme na všetky otázky.

Neviete si vybrať správny typ bazéna?

S výberom správnej varianty bazéna Vám, samozrejme, odborne poradíme. Investícia do bazéna je investíciou takmer na celý život, preto je dôležité venovať výberu správneho bazéna dostatok času. Keď k tomu pridáte naše skúsenosti, výsledkom bude správne zvolený a kvalitne vyhotovený bazén vyhovujúci funkčne aj esteticky.

Ak Vás naša práca zaujala, kontaktujte nás a my Vám radi odpovieme na akékoľvek otázky. Bazény, ktoré sme realizovali, nájdete v našej fotogalérii.

Ak už bazén vlastníte, môže Vás zaujímať možnosť rekonštrukcie bazénov alebo zastrešenia bazénov. Z dosluhujúceho bazéna Vám týmito úpravami vytvoríme plne funkčný bazén moderného vzhľadu, ktorý Vám bude slúžiť ešte minimálne dvadsať rokov.

Polia označené * sú povinné.